Το (ΠΛΑ.ΔΙ.Ε.ΚΑ.) κατασκευάστηκε με γνώμονα και στόχο την αμεσότερη, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς μετακινήσεις εξυπηρέτηση των καταναλωτών.


Είναι κατασκευασμένο με τα πιο σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και ακολουθεί πιστά τις απαιτήσεις του Ν. 4624/2019 και του κανονισμού ΕΕ 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα.


Για την είσοδό σας στο σύστημα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή – πιστοποίηση, η οποία πραγματοποιείται ακλουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αίτηση Εγγραφής στο (ΠΛΑ.ΔΙ.Ε.ΚΑ.)

2. Δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης μέσω του https://dilosi.services.gov.gr/

ή

χειρόγραφη με βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής.

Και να σταλεί με email στο aithseis@deyaalex.gr

ή

Να υποβληθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ

ή

Να την επισυνάψτε στην αίτηση εγγραφής.

Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει το εξής κείμενο:

‘Αιτούμαι την εγγραφή μου – πιστοποίηση στο ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΠΛΑ.ΔΙ.Ε.ΚΑ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης για την διαχείριση της παροχής με κωδικό xxx.xxxx.xxx’

(Ο κωδικός παροχής βρίσκεται στο έντυπο λογαριασμού)

Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή - πιστοποίηση στο σύστημα μπορεί να γίνει μόνο από τον χρήστη του ακινήτου είτε αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία χρήστη της παροχής δεν είναι σωστά πρέπει πρώτα να γίνει επικαιροποίηση του μητρώου καταναλωτών.


Πίσω